Ogniwo paliwowe o dużej mocy dla żeglugi od ABB i Ballard

Napęd wodorowy w żegludze wymaga zastosowania ogniw paliwowych o mocy kilku tysięcy kilowatów. Z odpowiedzią przychodzi ogniwo wodorowe opracowane wspólnie z ABB i Ballard. Nowe ogniwo paliwowe ma moc 3 MW (4000 KM) i otrzymało certyfikację DNV. Ogniwo wodorowe w technologii PEM jest rozwijane prze ABB i Ballard od 2018 roku.

Ogniwo wodorowe dla żeglugi jest rozwijane wspólnie przez ABB i Ballard od 2018 roku. Zatwierdzenie typoszeregu co do rodzaju zostało osiągnięte z początkiem 2022 roku. Wypracowane rozwiązanie o maksymalnej mocy do 3 MW (4000 KM) zostało zatwierdzone przez DNV. Nowe ogniwo paliwowe o mocy 3 MW bazuje na technologii membranowej PEM. Tym samym została otwarta ścieżka do wdrożenia ogniw wodorowych na statkach średniej wielkości. Zakłada się, że w pierwszej kolejności opracowane ogniwa paliwowe trafią do statków pasażerskich poruszających się na akwenach przybrzeżnych.

Napęd wodorowy dla żeglugi został wypracowany dzięki doświadczeniom Ballard zdobytym w transporcie drogowym. Dzięki certyfikacji AIP dla nowej linii ogniw paliwowych od ABB Ballard w nowych jednostkach pływających. Jest to szczególnie istotne w dobie dążenia do zeroemisyjności w transporcie wodnym, który generuje obecnie aż 3% emisji gazów cieplarnianych. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) ma ambicję zredukować emisję CO2 o 50% do 2030 roku, gdzie jako bazę przyjmuje się emisja w 2008 roku. ABB jest aktywne także w pozyskiwaniu zielonego wodoru o zerowej emisji. Dedykowane działania w tym obszarze podejmuje m.in. we Francji, Włoszech czy Kanadzie.

Źródło: ABB, Ballard

Zobacz także
– Prom na wodór popłynie na Gotlandię w 2030 roku
– Wodór zasili prom DFDS kursujący między Oslo a Kopenhagą
– Prom na ciekły wodór dla Norled