Dofinansowanie 20 autobusów wodorowych dla GZM na Śląsku

Autobusy na wodór z dofinansowaniem od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Śląsku. W ramach projektu Hydrogen GZM, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, organizator transportu zbiorowego w Aglomeracji Śląskiej, otrzymał 81 mln pln na 20 autobusów z ogniwem paliwowym. Autobusy na wodór wyjadą na ulice Śląska i Zagłębia do 2024 roku. W zakresie obsługi autobusów na wodór zostaną przeszkoleni mechanicy i kierowcy.

Wodór napędzi pierwszą flotę 20 autobusów na wodór. Pojazdy komunikacji miejskiej zasilane wodorem trafią do przewoźników Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczając 81 mln złotych (18 mln EUR) chce ograniczyć emisję PM10 – szczególnie niebezpiecznych cząstek stałych zagrażających zdrowiu. Projekt Hydrogen GZM pozwoli na przeszkolenie kierowców i mechaników zajezdni.

Inwestycja w wodorowe autobusy wyniesie 110,7 mln złotych (24,6 mln EUR). Koszty kwalifikowane GZM to 90 mln złotych, z czego 90% zostanie dofinansowanie właśnie budżetem 81 mln PLN od NFOŚiGW. Łączna pula środków na bezemisyjne autobusy i auta elektryczne do 2040 roku w NFOŚiGW wyniesie 4,7 mld złotych. Autobusy z ogniwem paliwowym będą klasy M3 FCEV – Fuel Cell Electric Vehicle. Nowe autobusy na wodór będą miały wszelkie nowoczesne udogodnienia, jak całkowicie niska podłoga, klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej, system informacji pasażerskiej czy wifi i ładowarki USB. Autobusy wyruszą na śląskie i zagłębiowskie trasy do 30 czerwca 2024 roku.

Źródło: NFOŚiGW

Zobacz także
– Tankowanie wodoru w Katowicach od Orlen
– Stacja wodór Warszawa – Prądzyńskiego
– Stacje wodorowe w Polsce – planowane lokalizacje