Tankowanie wodoru co 60 kilometrów do 2028 roku

Stacje tankowania wodoru co 60 kilometrów już w 2028 roku – to oczekiwanie Parlamentu Europejskiego. W przyjętym z początkiem października 2022 stanowiskiem PE wzywa do szybszej budowy stacji wodorowych. Tankowanie wodoru ma być lepiej dostępne dla ciężarówek i autobusów. Szybsze wdrożenie infrastruktury tankowania wodoru ma pozwolić na wdrożenie celu Fit for 55 do 2030 roku.

Stacje wodorowe w odległości 60 kilometrów mają stanąć wzdłuż sieci drogowej TEN-T, dróg szybkiego ruchu na terenie całej UE o największym natężeniu ruchu. Na stacji wodorowej mają się tankować przede wszystkim autobusy i ciężarówki. Na razie nie wiadomo, jakiego typu stacje mają powstać – na wodór sprężony H35 lub H70 czy wodór skroplony LH2. Oczekiwaniem Parlemtu Europejskiego jest, aby stacje powstały do 2028 roku, a do końca 2024 roku każdy kraj przedstawił plan budowy stacji wodorowych.

Tankowanie wodoru ma pozwolić na efektywne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie uzależnienia od importu surowców energetycznych. Na stacjach wodorowych ma być tankowany przede wszystkim zielony wodór, wyprodukowany z energii wiatrowej lub solarnej. Pakiet Fit for 55 zakłada, że na terenie UE będzie możliwe ograniczenie emisji o co najmniej 55% w 2030 roku. Za rok wskaźnikowy dla emisji CO2 będzie przyjęty 1990 rok. Pakiet dla stacji wodorowych stanowi uzupełnienie celów dla budowy stacji paliw alternatywnych z 2013 roku, który przewiduje także budowę stacji CNG i stacji LNG.

Źródło: Parlament Europejski

Zobacz także
– Wodór dla MZK Konin zatankuje ZE PAK
– MZK Konin wydzierżawi autobus na wodór od Solaris
– Stacje wodorowe w Polsce – planowane lokalizacje